Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  perswadować tłumaczyć co komu, dowodzić; przekonywać kogo o czym, używać perswazji.
 

Etym. - łac. persuasio 'przekonanie; wiara; opinia; przesąd' od persuadēre 'namówić; przekonać'; zob. per-; suadēre 'radzić; zachęcać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku