Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  chiliazm wiara w milenium, w tysiącletnie osobiste panowanie Chrystusa na ziemi przed końcem świata, głoszona przez niektóre sekty chrześc., jak adwentystów, świadków Jehowy i in.
  chiliasta.
 

Etym. - późn.łac. chiliastes 'chiliasta' z gr. chilioi 'tysiąc'; por. Biblia (Apok., 20).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku