Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  materia jedna z podstawowych kategorii filoz., tworzywo przeciwstawiane formie; ogół przedmiotów rzeczywistych; przeciwieństwo ducha; przest. treść, temat, przedmiot, dziedzina; przest. materiał, tkanina; przest. wydzielina ropna.
  materialista zwolennik materializmu; pot. człowiek oceniający wszystko z punktu widzenia własnych korzyści, wygód, daleki od ideałów.
materia medica n. łac., dosł. 'materia medyczna'; farmakognozja, farmaceutyka.
materia prima łac. pramateria.
mater lectionis (l.mn. matres lectionis) łac., dosł. 'matka czytania' (od jej funkcji wskazywania prawidłowej wymowy osobie czytającej na głos), litera odgrywająca rolę znaku diakrytycznego, jak np. e w ang. wyrazie fine, wskazująca, że i czyta się [aj], a nie [i].
  materializm jeden z 2. gł. kierunków w rozwoju filoz. wychodzący (w przeciwieństwie do idealizmu) z założenia, że świat istnieje obiektywnie, niezależnie od świadomości, która jest wtórna w stosunku do materii; (m. dialektyczny) dialektyczna postać filozofii materialistycznej, stanowiąca światopoglądową i metodologiczną podstawę marksizmu; (m. historyczny) materialistyczne pojmowanie dziejów.
 

Etym. - łac. materialis 'dotyczący materii' od materia 'materia(ł); przedmiot, treść; substancja' od mater dpn. matris 'matka'; por. Alma Mater; komeraże; matriarchat; matryca; matrymonialny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku