Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ex iniuria non oritur ius łac., z bezprawia nie rodzi się (nie może wynikać) prawo (uprawnienie).
ex libris łac., początek napisu na ekslibrisie.
  exitus łac., zgon (wskutek choroby); zejście śmiertelne.
ex lege łac., dosł. wg prawa; prawn. określenie aktów a. czynności opartych na przepisach prawn.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku