Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -FIL(O)- w złożeniach: 1. lubiący, miłujący; przyjaciel, amator; skłonny (do); upodobanie, zamiłowanie, inklinacja. 2. liść; podobny do liścia; chlorofil. 3. plemię; szczep; rasa.
 

Etym. - 1. gr. phílein 'lubić; być skłonnym (do)' od phílos 'kochany; przyjaciel; kochający'. 2. gr. phýllon 'liść'. 3. gr. phýlon 'gatunek; szczep; plemię; rodzina'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku