Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  salmonellozy med. ostre schorzenia zakaźne, zatrucia pokarmowe wywołane przez chorobotwórcze dla zwierząt i człowieka gatunki bakterii pałeczkowatych rodzaju Salmonella.
 

Etym. - od nazwiska patologa amer. Daniela Elmera Salmona, 1850-1914.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku