Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

mobile ang., [wym. moubil] plast. delikatna, zawieszana (u sufitu) konstrukcja art. z kolorowych blaszek umocowanych na drutach, obracająca się i poruszająca pod wpływem powiewu powietrza; por. stabile.
mobilium turba Quiritium łac., tłum obywateli o zmiennych uczuciach, chwiejnych przekonaniach (Horacy, Pieśni, 1, 1, 7).
  mobilizacja przejście sił zbrojnych (a. ich części) w stan wojenny; powołanie rezerw(istów) do czynnej służby wojsk.; przygotowywanie, skupianie, zbieranie, uruchamianie, upłynnianie (kapitałów), uaktywnianie dla jakiegoś celu.
 

Etym. - fr. mobilisation 'mobilizacja' od mobiliser 'mobilizować; uruchamiać (kapitał)' z ang., mobile 'ruchomy' z łac. mobilis 'jp.; zmienny' od movēre, zob. motyw.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku