Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

petit-maître [wym. peti me:tr] dawn. elegant o pretensjonalnych manierach, sposobie bycia pełnym afektacji i przesady; fircyk; modniś.
 

Etym. - fr. 'panek; jw.'; zob. petit; maître d'hôtel; petits-maîtres 'pankowie', przezwisko fr. partii polit. z czasów Frondy (1648-53).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku