Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

U-Bahn [wym. u:ba:n] szybka kolej miejska (pod- i nadziemna); por. metro.
 

Etym. - nm. skr. od U(ntergrund)bahn 'jw.'; unter 'pod'; Grund 'dno; grunt; ziemia'; Bahn 'kolej; droga; tor'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player