Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ecclesia semper reformanda łac., Kościół, który się ciągle reformuje.
 

Etym. - o protestantyzmie, który się ustawicznie rozwija przez podział (por. adwentysta, anabaptysta, anglikanin, antytrynitarze, baptysta, hugenoci, kalwinizm, kwakier, luteranizm, mennonita, metodysta, purytanin).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku