Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  inwencja pomysłowość, wynalazczość, zwł. art.; nazwa różnych utworów muz. XVI-XVIII w.
  inwentaryzacja przeprowadzenie spisu inwentarza z natury; rejestracja opisowa zabytków sztuki.
  inwentarz trwałe składniki majątku gosp.; zestawienie stanu faktycznego wszystkich składników majątku; wykaz ruchomości i nieruchomości dóbr.
  inwentyka metodyka poszukiwania twórczych rozwiązań, pobudzania twórczego myślenia w różnych dziedzinach.
 

Etym. - łac. inventio 'wynalazek' i późn.łac. inventarium 'służący do odnalezienia; spis' z łac. invenire 'znaleźć; odkryć'; zob. in- 2; venire, zob. adwent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku