Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  runda sport. starcie, trzyminutowy okres walki bokserskiej; okrążenie toru, bieżni; cykl rozgrywek turnieju, mistrzostw itp.
 

Etym. - nm. Runde 'kółko; kolejka (piwa itp.); jw.' z ang. round 'krąg; szczebel; obrót; tura, ront; jw.; seria' od 'okrągły' z łac. rotundus, zob. rotunda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku