Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  enosis polit. unia Cypru z Grecją.
 

Etym. - gr. hénōsis 'unia; związek' z heis, hen 'jeden'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku