Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

doctor angelicus łac., doktor anielski (św. Tomasz z Akwinu).
doctus cum libro łac., dosł. 'uczony z książką'; uczony z książki, nietwórczy, nie myślący samodzielnie.
doctor invincibilis łac., doktor niezwyciężony (Wilhelm Ockham; zob. Ockhama brzytwa).
doctor irrefragibilis łac., doktor niezłomny (Aleksander z Hales, ang. filozof i teolog, franciszkanin, ok. 1175-1245).
doctor honoris causa łac., zob. doktor.
doctor mirabilis łac., doktor cudowny (Roger Bacon, uczony i filozof ang., ok. 1214-ok. 1294).
doctor subtilissimus łac., doktor najdociekliwszy (Johannes Duns Scotus, Szkot, filozof i teolog franciszkański, 1266-1308).
doctor seraphicus łac., doktor seraficki (św. Bonawentura, właśc. Johannes Fidanza, teolog, filozof i mistyk wł., 1221-74).
doctor utriusque iuris łac., doktor obojga praw: cywilnego i kanonicznego (dawny tytuł nauk.).
  D(octo)r Jekyll zob. Dr Jekyll...
doctor mellifluus łac., doktor miodopłynny (św. Bernard z Clairvaux, fr. cysters, wielki kaznodzieja, mistyk, 1091-1153).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku