Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dekret przepis prawny z mocą ustawy, wydany nie przez parlament; akt normatywny; zarządzenie organów władzy wykonawczej; rozporządzenie; hist. wyrok sądu (por. bulla, encyklika, motu proprio).
  dekretacja odręczna notatka na podaniu, korespondencji, zawierająca rezolucję, decyzję, sposób załatwienia sprawy.
  dekretować wydawać dekret; oznaczać sposób księgowania dokumentu; przen. decydować, postanawiać, bez dyskusji, zasięgnięcia opinii.
  dekretalia, dekretały listy papieskie zawierające normatywne wyjaśnienia prawne w odpowiedzi na czyjeś zapytanie (od IV w.); zbiory takich listów (od V w.).
 

Etym. - późn.łac. (epistola) '(decretalis 'list) rozporządzający' z łac. decrētum 'decyzja, dekret' z decernere 'decydować, postanawiać'; zob. de-; cernere 'przesiewać; rozeznać; rozsądzać; postanawiać'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku