Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  horodniczy dawn. urzędnik ziemski pełniący funkcję naczelnika grodu a. zamku (w Wielkim Księstwie Litewskim od XV w.); dawn. należący do załogi zamku a. grodu.
  horodyszcze, grodzisko, pozostałości fortyfikacji wczesnośrdw. grodu, osiedla obronnego; uroczysko.
 

Etym. - ukr., białorus. horodníczyj 'jw.' i ukr. horodýszcze 'jw.' z ukr., białorus. hórod 'gród, miasto'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku