Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  leprozorium zamknięty zakład leczniczy (a. kolonia) dla trędowatych.
 

Etym. - śrdw.łac. leprosorium 'jw.' z późn.łac. leprosus 'trędowaty' od łac. lepra 'trąd' z gr. 'jp.' od lépein 'łuszczyć się'; por. lept(o)-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku