Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  konfrontacja zestawienie, porównanie; prawn. stawienie twarzą w twarz (przed sądem a. prowadzącym śledztwo) świadków a. oskarżonych dla wyjaśnienia sprzeczności w ich zeznaniach.
 

Etym. - śrdw.łac. confrontatio 'zestawienie; granica' od confrontare 'być naprzeciw czego; graniczyć (z czym)'; zob. kom-; fronton.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku