Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PALE(O)- w złożeniach: dawny; odnoszący się do dawnych form a. warunków; starożytny; ancestralny; zajmujący się gatunkami dawnymi a. kopalnymi; wczesny; prymitywny; archaiczny; (minerał) pochodzenia przedkenozoicznego.
  paleolit starsza epoka kamienia; okres kamienia łupanego.
  paleogen starsza epoka okresu trzeciorzędowego, obejmująca paleocen, eocen i oligocen.
  paleozoik era paleozoiczna, trzecia era dziejów ZIEMI, Tabl. 7.
  paleocen geol. najstarsza część paleogenu.
  paleopatologia nauka o chorobach roślin i zwierząt kopalnych.
  paleografia nauka o piśmie i jego rozwoju w staroż. i śrdw.; umiejętność odczytywania dawnych napisów i dokumentów.
 

Etym. - gr. palaiós 'stary, dawny' od pálai 'dawno'; -cen, zob. keno-; zob. -gen-; -graf-; -lit-; ontologia; patologia; -typ-; -zoik.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku