Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  glosa odręczny dopisek czytelnika a. kopisty, zawierający uwagę, komentarz do tekstu a. wyjaśnienie trudnego wyrazu czy zwrotu; (w l.mn.) przen. komentarze, wyjaśnienia (prawn., lit. itd.).
  glosarium słowni(cze)k wyrazów przestarzałych, trudnych, rzadkich, użytych w dawnym tekście; słownik ułożony dla elektronicznej maszyny przekładowej.
  -GLOTA w złożeniach: znający określoną liczbę języków a. mówiący nimi.
  glosator komentator dawnego tekstu.
  glosolalia ekstatyczna przemowa, zazw. niezrozumiała dla słuchaczy, wygłaszana w czasie obrządków kultowych różnych współczesnych grup relig., wysuwających na pierwszy plan podniecenie i entuzjazm religijny.
  GLO(S)S(O)-, GLO(T)T(O)- w złożeniach: język(o)-; językowy; mowa.
 

Etym. - śrdw.łac. glossarium 'zbiór glos' od łac. glossa '(stary a. obcy) wyraz wymagający objaśnienia' z gr. glossa, glotta 'język; mowa'; por. poliglota.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku