Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rokosz hist. (w Polsce i na Węgrzech) zbrojne powstanie (konfederacja) szlachty przeciw królowi elekcyjnemu dla obrony zagrożonych wolności, bunt, rewolta, rebelia, pucz; wiec, sejmik szlachecki.
 

Etym. - węg. rakás 'tłum; zbiegowisko' od Rákos 'pole pod Budziszynem, gdzie sejmujące stany występowały z opozycją'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku