Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

passe-partout [wym.paspartu] stały bilet wolnego wstępu (np. do kina, na koncerty) karton tworzący (często dość szerokie) obramienie rysunku, drzeworytu, fotografii itp.
 

Etym. - fr. 'klucz do otwierania wielu zamków (np. w hotelach); obramienie; nazwa różnych pił'; passe zob. passa; partout 'wszędzie'; par 'przez'; tout 'wszystko' z łac. totus, zob. totalny.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku