Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  partner współuczestnik (gry, rozmowy itp.); towarzysz, wspólnik; aktor współgrający z innym.
 

Etym. - ang. 'jw.' ze st.fr. parçon 'udział; część' od łac. partitio 'jp.' z partiri, zob. partia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku