Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pointer duży, silny, smukły, o gładkiej sierści, ang. wyżeł myśliwski pochodzenia hiszp.; por. seter.
  pointylizm [wym. puentylizm] puentylizm, plast. neoimpresjonistyczna technika malowania drobnymi plamkami czystej farby; por. punktualizm.
 

Etym. - fr. pointillisme 'pointylizm' (od pointiller 'kropkować; punktować') i ang. pointer 'wskazówka; celowniczy; wyżeł; legawiec ang. (wystawiający ptactwo)' z fr. point '(u)kłucie; punkt; kropka' od łac. punctum 'jp.' z pungere, zob. punktacja; por. poniter.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku