Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  syntetyczny oparty na syntezie; szeroki, uogólniający, łączny, ogarniający (nie drobiazgowy); filoz., jęz. nie analityczny (por. fleksja); chem. sztuczny, sztucznie otrzymany (nie naturalny).
  synteza łączenie różnych elementów w całość; ujmowanie zjawiska jako całości po zbadaniu jego składników (por. analiza); otrzymywanie związku chem. ze związków prostszych a. z pierwiastków; zob. triada; fizj. łączenie w korze mózgowej podniet z określonymi reakcjami; por. refleks.
 

Etym. - gr. synthetikós 'umiejący składać; składnik'; sýnthesis 'zestawienie'; zob. syn-; teza.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku