Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  laicki dyletancki; świecki, nieduchowny.
  laik człowiek niekompetentny, nie znający się na danej rzeczy, dyletant; Kośc. rz.kat. świecki, nieduchowny; (laicy) nie posiadający święceń bracia zakonni (w odróżnieniu od ojców).
  laicyzm świeckość.
  laikat Kośc. rz.kat. ogół katolików świeckich; ruch, org. katolików świeckich, kierowana i kontrolowana przez hierarchię kościelną.
  laicyzacja zeświecczenie; sekularyzacja.
 

Etym. - gr. laikós 'ludowy' od laós 'lud'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku