Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fikcja urojenie, zmyślenie, wymysł, fantazja, pozór; pomysł nierealny; stan rzeczy zmyślony w określonych celach, np. artystycznych (f. literacka), pedagogicznych, metodologicznych (f. naukowa).
  fikcyjny nieprawdziwy, niezgodny z rzeczywistością; pozorny; fantastyczny.
 

Etym. - łac. fictio 'kształtowanie; domniemanie; zmyślenie' od fingere 'modelować (w glinie); kształtować; wyobrażać sobie; zmyślać'; por. science fiction.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku