Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Weltanschauung światopogląd; filozofia życia; ideologia.
  Weltschmerz dosł. 'ból świata'; depresja, smutek, apatia, wynikające z myśli o niedoskonałości świata; sentymentalny pesymizm; chandra, spleen (termin utworzony przez pisarza nm. Jean Paula, właśc. J. P. F. Richtera, 1763-1825).
  Weltpolitik wielka polityka, polityka międzynarodowa.
Weltverbesserungswahn [wym. weltfer... wa:n] mania reformowania (poprawiania) świata.
 

Etym. - nm. 'jw.'; Welt 'świat'; Anschauung 'pogląd' od anschauen 'przyglądać się'; zob. polityka; Schmerz 'ból'; Verbesserung 'racjonalizacja, usprawnienie' od verbesern 'ulepszać, udoskonalać' z besser 'lepszy'; Wahm 'urojenie, złudzenie; mania'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku