Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  socjaldemokracja ogólna nazwa partii socjalistycznych, powstałych w ostatniej ćwierci XIX w., a po rozłamie w ruchu robotnicznym (1919 r.; powstanie Międzynarodówki Komunistycznej) nazwa jego nurtu reformistycznego, prawicowego, sprzeciwiającego się rewolucji.
  socjalny społeczny; towarzyski; mający zaspokoić potrzeby materialne i kult. społeczeństwa.
  socjalizm ogólna nazwa różnych ruchów i teorii społ. zmierzających do zbudowania ustroju opartego na społ. własności środków produkcji i sprawiedliwym podziale dochodu narodowego.
  socjalizacja uspołecznienie.
 

Etym. - łac. socialis 'towarzyski; małżeński; sojuszniczy' od socius 'uczestnik; towarzysz; sprzymierzeniec'; por. asocjacja; dysocjacja; socjologia; zob. demokracja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku