Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

perfectum [wym. ...fek...] gram. czas przeszły dokonany.
  perfekt pop. przest. biegle, celująco, doskonale (coś znać, zwł. język obcy).
  perfekcjonizm dążenie do doskonałości w pracy, twórczości (zwł. utrudniające osiągnięcie rezultatu), w życiu osobistym, moralnym (p. etyczny).
  perfekcja doskonałość, idealna biegłość, sprawność absolutna.
 

Etym. - nm. perfekt 'biegły; doskonały; dokonany', n.łac. perfectum 'jw.' i łac. perfectio 'doskonałość' z perfectus p.p. od perficere 'uskutecznić; spełnić'; zob. per-; -ficere z facere, zob. fakcja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player