Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  lumen (lm) jednostka strumienia świetlnego.
  luminarz człowiek wybitny, zasłużony, sławny (zwł. w dziedzinie nauki, kultury, oświaty); koryfeusz, znakomitość.
  luminofor substancja syntetyczna wykazująca luminescencję.
  luminescencja fiz. jarzenie, zimne świecenie, promieniowanie, którego energia nie powstaje kosztem energii cieplnej (zob. fluorescencja; fosforescencja); biol. wytwarzanie światła przez organizmy wskutek zachodzących w nich reakcji chem.
  luminizm plast. kształtowanie kompozycji w malarstwie (zwł. baroku) za pomocą gry światła.
  luminacja fiz. jaskrawość, jasność powierzchniowa.
 

Etym. - łac. luminar 'światło; pochodnia' i luminatus (p.p. od luminare 'oświetlić; zapalić') od lumen dpn. luminis 'światło'; zob. -for(a); por. iluminacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku