Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  mandat pełnomocnictwo do sprawowania urzędu obywatelskiego (zwł. posła na sejm), do administrowania przez pańtwo jakimś terytorium (udzielone przez organizację międzynarodową); pełnomocnictwo do podejmowania wiążących decyzji udzielone uczestnikom rokowań; nakaz zapłacenia grzywny za wykroczenie; dypl. pisemne polecenie wyższych instancji do niższych.
  mandatariusz pełnomocnik; państwo administrujące terytorium mandatowym; w Austrii przed 1848 r.: urzędnik policyjno-sądowy na wsi.
  mandatum obrzęd umywania nóg w Wielki Czwartek w kościołach; nazwa od pierwszych słów antyfony śpiewanej w czasie obrzędu: Mandatum novum łac., 'przykazanie nowe (daję wam)'.
 

Etym. - późn.łac. mandatarius 'pełnomocnik' od mandatum 'zlecenie' z mandare 'powierzać; obciążać; polecać'; por. komandor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku