Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  deferens astr. wg teorii geocentrycznej Ptolemeusza - koło, po którym poruszał się środek epicykla.
 

Etym. - śrdw.łac. 'jw.' z łac. p.pr. od deferre '(z)nosić; strącać w dół'; zob. de-; ferre, zob. ferować.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku