Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

Wahrheit und Dichtung nm., prawda i zmyślenie.
 

Etym. - wg tytułu autobiograficznego dzieła Goethego pt. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit (1809-31); 'Z mojego życia. Zmyślenie i prawda' .

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku