Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  sygnalizacja (dział techniki dotyczący urządzeń umożliwiających) przekazywanie sygnałów (znaków porozumiewawczych) na odległość.
  sygnet pierścień z wyrytym herbem a. monogramem, używany dawn. zamiast pieczęci do laku.
  sygnatura podpis; skrót podpisu, cyferka; znak, numer rozpoznawczy.
  sygnaturka najmniejszy z dzwonów kościoła, umieszczony zazw. na małej wieży (sygnaturce).
  sygnować podpisywać; znaczyć (co czym).
  sygnatariusz strona podpisująca umowę, traktat, porozumienie itp.
 

Etym. - śrdw.łac. signatura 'oznaczenie; pieczęć' (z łac. signare 'znaczyć; pieczętować'), fr. signet 'sygnet' i łac. signalis 'sygnałowy' od signum 'znak; sygnał'; por. asygnata; desygnat; insygnia; konsygnacja; kontrasygnata; rezygnacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku