Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  standard typ, model, norma, wzorzec; typowy wyrób o określonych właściwościach techn., ustalonych przez normy państwowe; w muz. jazzowej - pop. temat muz., zazw. z muz. rozrywkowej, używany jako kanwa improwizacji i nagrań; por. song.
  standaryzacja ujednostajnienie, ujednolicenie, znormalizowanie, typizacja.
standard of life ang., stopa życiowa, poziom życia.
 

Etym. - ang. standard 'sztandar; jw.; miernik; próba, parytet (złota a. srebra)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku