Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

passacaglia [wym. passakalja] starowłoski taniec w powolnym tempie, w takcie 3/4; forma muz. pokrewna wariacjom, pochodząca od tego tańca, oparta na stale powtarzającym się motywie a. temacie (w basie); por. chaconne; bas(so ostinato).
 

Etym. - wł. 'jw.' z hiszp. pasacalle muz. 'dziarski marsz'; pasar 'przechodzić' od łac. passus 'krok' zob. passus; calle 'ulica' z łac. callis 'ścieżka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku