Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prowizja handl. procentowe wynagrodzenie od obrotu za pośrednictwo, komis, kupno, sprzedaż itp.; dawn. zapasy żywności, opału itp.
  prowizorium stan, budżet prowizoryczny, tymczasowy.
  prowizor dawn. farmaceuta, absolwent kursów aptekarskich.
 

Etym. - łac. provisor 'przewidujący' i provisio 'przezorność' od providēre 'przewidywać; troszczyć się, zaopatrywać'; pro- 'przed; naprzód', por. pro-; vidēre, zob. vide; -orium; por. aprowizacja; improwizacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku