Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolekta Kośc. rz.kat. modlitwa mszalna; zbiórka ofiar w kościele.
  kolektanea zob. collectanea.
  kolektywizacja uspołecznienie; przekształcenie indywidualnych gospodarstw chłopskich w spółdzielnie produkcyjne.
  kolektyw zespół ludzi związanych wspólnymi dążeniami, działalnością, pracą.
  kolektor główny kanał w sieci kanalizacyjnej, zbierający ścieki z innych kanałów; przest. komutator.
  kolektywny oparty na zbiorowej pracy, umowie; zbiorowy, zespołowy, wspólny.
  kolektura placówka sprzedaży losów loteryjnych.
 

Etym. - śrdw.łac. collecta 'składka; modlitwa zbiorowa', collector 'zbierający' i łac. collectivus 'zbiorowy' od collectus p.p. od colligere, zob. kolekcja; kołchoz.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku