Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  diakrytyczne znaki - znaki graficzne przydawane literom dla oznaczenia odmiennej ich wymowy, np. a - ą, o - ó, z- ż itp.
 

Etym. - gr. diakritikós 'rozdzielający; odróżniający'; zob. dia-; kryterium.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku