Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dedykacja przypisanie, poświęcenie komuś swego utworu a. dzieła stwierdzone odpowiednią wzmianką; słowa własnoręcznie skreślone i podpisane przez autora utworu a. właściciela przedmiotu, w związku z ofiarowaniem komuś egzemplarza tego utworu a. przedmiotu; konsekracja a. poświęcenie świątyni; święto rocznicy konsekracji a. poświęcenia kościoła.
 

Etym. - łac. dedicatio 'poświęcenie' od dedicare 'poświęcić bogom; oświadczyć uroczyście'; zob. de-; dicare 'ogłosić' z dicere, zob. dictum.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku