Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

atelier [wym. atelie] pracownia plastyka (malarza, rzeźbiarza, grafika itp.), fotograf(ik)a; pomieszczenie, w którym się realizuje filmy; por. studio.
 

Etym. - fr. 'pracownia; warsztat' ze śr.fr. astelier 'sterta drewna; plac budowy; warsztat' od późn.łac. astella 'drzazga' z łac. astula, assula zdrobn. od assis 'deska'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku