Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  krakowanie, kraking, proces technologiczny stosowany gł. w petrochemii, w którym następuje rozkład ciężkich i małowartościowych destylatów dla otrzymania produktów lżejszych, lotniejszych; (k. katalityczne) chem. proces rozszczepiania wielkich cząsteczek węglowodorów na węglowodory o mniejszej liczbie atomów węgla.
 

Etym. - ang. cracking 'jw.' z gerundium od crack 'trzaskać; (roz)łupać; chem. rozkładać (ciężkie oleje)'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku