Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  -DERMA(TO)-, DERM(O)- w złożeniach: skórny, dotyczący skóry.
  dermatologia nauka o chorobach skóry.
  dermatoid materiał imitujący skórę.
 

Etym. - gr. dérma dpn. dérmatos 'skóra'; zob. -oid; -logia; por. ektoderma; epiderma; pachydermia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku