Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kredyt ekon. pożyczka; upoważnienie (klienta przez bank) do zaciągania pożyczek w granicach określonego limitu; pot. (kupno a. sprzedaż na) rachunek; przest. zaufanie, (dobra) wiara, mir.
 

Etym. - łac. creditum 'rzecz powierzona, pożyczona' od credere, zob. credit.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku