Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  postglacjał geol. okres polodowcowy, zwł. po ostatnim zlodowaceniu w czwartorzędzie.
 

Etym. - zob. post-; glacjał.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku