Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

pop-art. kierunek w plastyce lat 60. XX w., łączący z elementami malarskimi wytwory współczesnej techniki, rzemiosła itp., elementy reklamy, dekoracji, sygnalizacji miejskiej i folkloru miasta.
pop-rock ang., (1966) muzyka popularna w stylu rocka z mocnym uderzeniem, powtarzanymi frazami muz., z instrumentami elektronicznymi itd.
pop-song, pop-tune [wym. ... tju:n] nazwa pieśni a. muzyki instrumentalnej pośredniej między ludową i art., często o charakterze plebejskim, nie mającej cech przeboju.
pop-corn [wym, popko:n] prażona dęta kukurydza.
 

Etym. - ang. pop(ular) 'ludowy; popularny' z łac. popularis, zob. populacja; ang. art 'sztuka' z łac. ars, zob. artysta; corn, zob. cornflakes; zob. rock'n'roll; song; ang. tune 'melodia; ton; zgodność' od tone 'ton' z łac. tonus, zob. tonacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku