Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  erem klasztor zakonników żyjących w odosobnieniu; pustelnia.
  ermitaż, eremitorium, ustronie, mały pawilon ogrodowy przeznaczony do samotnych rozmyślań (XVII-XVIII w.); (E.) muzeum sztuki i kultury materialnej w Leningradzie.
 

Etym. - fr. ermitage 'pustelnia; ermitaż' od ermite 'pustelnik' z gr. erēmitēs 'jp.' od érēmos 'samotny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku