Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  Wahlverwandtschaften nm. Pokrewieństwa z wyboru; powinowactwa duchowe.
 

Etym. - tytuł powieści Goethego (1809 r.); pierw.: określenie (ks. 1, rozdz. 4) przyczyny chem. połączeń pierwiastków (łac. attractio selectiva).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku