Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  manewr zręczne posunięcie; ruch, zwrot np. pojazdu, statku, wojska; przen. wybieg, fortel, sztuczka, trick, chwyt; (w l.mn.) taktyczne ćwiczenie wojska a. floty; gry wojenne w terenie; przetaczanie wagonów kolejowych.
 

Etym. - fr. manoeuvre 'jw.; rękodzielnik' z łac. manu operare 'pracować ręką'; zob. manuał; opera.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku